Lindis mjuka taktila massage

Vid taktil massage berör man hudens tre hudlager vilket får kroppen att utsöndra oxytocin, ett hormon som har en läkande effekt och som lindrar stress, oro och smärta. Huden är kroppens största organ.

Vid en timmes taktil massage börjar kroppen även producera oxytocin. Andra positiva effekter är ökat välbefinnande och återhämtning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, att främja sårläkning och bidra till minskad medicinförbrukning, stärkt kroppsuppfattning och självkänsla men också ökad nyfikenhet och livskvalitet.
Den här typen av massage är ett komplement i behandling och rehabilitering inom vården. Jag vill ge den förebyggande som friskvård.

Den taktila metoden Taktipro är framtagen av sjuksköterskan Siv Ardeby. Hon utvecklade den på 1980-talet för barn och äldre. Idag finns den främst inom vården. Det vill jag ändra på bland annat eftersom den också har visat sig mycket positiv för personer som upplever för mycket stress i sin vardag. Genom taktil massage kan man uppnå djup avslappning och därmed ladda kroppen med ny energi.

2017 utbildade jag mig i Taktipro-metoden – att ge taktil massage med lyhört bemötande och varsam beröring med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.

2019-2020 förkovrade jag mig ytterligare till Taktil terapeut och beröringspedagog hos Skola för Beröring i metoden Taktil Touch.

Taktil betyder beröring. Benämningen det ”taktila sinnet” avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande oxytocinsystemet.