Kinesisk massageterapeut

Jag utbildar mig nu vidare till kinesisk massageterapeut. Under det kommande året kommer jag fördjupa mig i kinesisk medicin och dess syn på hälsa, lära mig fler massagetekniker och även få inblick i akupressur och Qigong terapi. Dessa kunskaper kommer bli ett värdefullt komplement till min inriktning med mjuk massage som förebyggande friskvård.  Det är redan fantastiskt intressant!

Lindis mjuka taktila massage

Vid taktil massage berör man hudens tre hudlager vilket får kroppen att utsöndra oxytocin, ett hormon som har en läkande effekt och som lindrar stress, oro och smärta. Huden är kroppens största organ.

Vid en timmes taktil massage börjar kroppen även producera oxytocin. Andra positiva effekter är ökat välbefinnande och återhämtning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, främjar sårläkning och mindre medicinförbrukning, stärkt kroppsuppfattning och självkänsla samt ökad nyfikenhet och livskvalitet. Den här typen av massage är ett komplement i behandling och rehabilitering inom vården. Jag vill ge den förebyggande som friskvård.

Den taktila metoden Taktipro är framtagen av sjuksköterskan Siv Ardeby. Hon utvecklade den på 1980-talet för barn och äldre. Idag finns den främst inom vården. Det vill jag ändra på bland annat eftersom den också har visat sig mycket positiv för personer som upplever för mycket stress i sin vardag. Genom taktil massage kan man uppnå djup avslappning och därmed ladda kroppen med ny energi.

Taktil betyder beröring. Benämningen det ”taktila sinnet” avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande oxytocinsystemet.

Lindis taktila Taktipromassage (pdf)

 

Om regndroppsterapi

Regndroppstekniken baseras på eteriska oljor och Vita Flex-tekniken. Vita Flex betyder vitalitet genom reflexer och grundar sig på att med lätta fingerstrykningar på reflexpunkter längs ryggraden, nacken och under fotsulorna stimulera inre kroppssystem. Metoden härstammar från Tibet och vidareutvecklades i USA på 1960-talet. Läkande energiflöden aktiveras genom de impulser som skapas mellan fingertoppar och reflexpunkterna. Impulserna följer nervbanorna i kroppen och löser spänningar och frigör blockeringar orsakade av gifter, svag eller skadad vävnad eller syrebrist. Vita Flex kan med det ökade flödet i energibanorna bidra för att underlätta läkning. Att både använda eteriska oljor och Vita Flex bidrar ytterligare till effektivare läkning. De 9 eteriska oljorna är utvalda utifrån ursprungsväxternas kraftfulla egenskaper för läkning och flöde i kroppen.

Eteriska oljor

De oljor jag använder är rena eteriska oljor från örter, buskar och träd. Naturens tillgångar för aromaterapi kroppsvård och för hushållet.

Oljorna produceras av gårdar i flera länder. Frön planteras och odlas i ren och kontrollerad mark. Varje moment i odlingsprocessen kontrolleras från sått frö eller planta fram till att de varsamt skördas och destilleras eller kallpressas. Gamla och nya tekniker kombineras för att se till att växtämnen tas om hand och kommer till sin rätt på allra bästa sätt. Oljorna blir på det här sättet ofta mer verksamma än de växter de extraheras av.